Amnesty International Sveriges arbete för mänskliga rättigheter

Amnesty International Sveriges arbete för mänskliga rättigheter

Stå upp mot tortyr, stå upp för aborträtt och stå upp för dem
som fängslats efter att fredligt ha uttryckt sina åsikter. Du
som stödjer Amnesty tar ställning mot orättvisor och för alla
människors lika värde.

396 314 kr
Insamlat


36
Insamlingar

647
Gåvor